11-3-748x598

З метою дотримання вимог абзаців першого-четвертого пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та пунктів 1 і 2 § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного проекту Закону.

Ваші коментарі можна залишити за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-schodo-zabezpechennya-garmonizatsii-kriminalnogo-zakonodavstva-z-polojennyami-mijnarodnogo-prava

 

Джерело: http://ccl.org.ua/news/ministerstvo-yustytsiji-vynosyt-na-hromadske-obhovorennya-proekt-zakonu-ukrajiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-schodo-zabezpechennya-harmonizatsiji-kryminalnoho-zakonodavstva-z-p/